KESTÄYYSKUNTO
Kestävyyskunnon kartoittamisessa käytämme polkupyöräergometria. Se on luotettava ja miellyttävä kestävyyskunnon mittaustapa ja sopii niin kuntoilijoille kuin terveysliikkujillekin. Testillä mitataan hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon ja suorituskykyisyyden muodostamaa kokonaisuutta. Testissä saadaan arvio maksimaalisesta hapenottokyvystä.

Vältä raskasta ruokailua testiä edeltävien 2h:n aikana. Vältä fyysistä rasitusta, valvomista ja alkoholin nauttimista 24h ennen testiä. Vältä kofeiinipitoisten juomien (kahvi, tee, energia- ja kolajuomat) ennen testiä. Saavu testiin sinulle varattuun aikaan. Aloitamme terveystietolomakkeen täyttämisellä sekä painon ja verenpaineen mittauksella. Varaa mukaasi sisäliikuntavaatteet ja kengät. Ota mukaasi myös juomaa/ juomapullo. Testi alkaa kevyellä 5min verryttelyllä ergometripyörällä. Sen jälkeen käynnistetään varsinainen kuntotesti, jota ohjataan tietokonejärjestelmällä. Polkemista jatketaan vastusta kevyesti kasvattamalla, kunnes saavutetaan 85% syketaso ikää vastaavasta keskiarvosta tai jo mitatusta maksimisykkeestä. Testiä voidaan jatkaa 100% syketasoon saakka. Kuormitus säädetään yksilöllisesti: perusteina käytetään ikää, sukupuolta, painoa ja liikunnallista aktiivisuustasoa. Kestävyyskuntosi on sitä parempi mitä suurempi kuorma tarvitaan halutun tavoitetason saavuttamiseksi testin lopussa. Testi kestää keskimäärin 20 min, jonka jälkeen tuloksia tarkastellaan yhdessä kuntotestaajan kanssa.

Saat testistä sekä numeeriset että graafiset tulokset ja vertailun ikäluokkasi viitearvoihin kuntoluokkineen. Testin perusteella saadaan arvio maksimaalisesta hapenottokyvystä, jonka perusteella sinulle laaditaan henkilökohtainen liikuntaohjelma sykesuosituksineen eri kestävyyden osa-alueille.

Testin suorittamisen esteitä ovat koronaaritauti, angina Pectoris, rasitusrintakipu, sydäntoimenpiteiden jälkitila, läppävika, tahdistin, ohitusleikkaus, pallolaajennus, eteisvärinä, rasituksessa esiintyvät rytmihäiriöt, verisuonipullistumat aivoissa tai aortassa (Aorta- Aneurysma), verenpaine 180/105, rasitusastma, akuutti infektiosairaus, päänsärky tai muu voimakas kipu, humala, krapula.

Hinta: Esitietolomake, punnitus, testaus, kirjalliset testitulokset (numeeristet ja graafiset), testipalaute ja harjoitusohjeet 49€
Ajanvaraukset Coren asiakaspalvelu p. 044-5545787 tai sp. liikuntakeskus@lkcore.fi