YRITTÄJÄ, HALUAISITKO TARJOTA TYÖNTEKIJÖILLESI TUKEA LIIKUNTAAN?

Joko sinun yrityksesi kannustaa henkilöstöä liikkumaan?

Tuen saaminen on monelle työntekijälle merkittävä työsuhde-etu ja sitouttaa työntekijöitä yritykseen ja hyvään työhön! Etu kannustaa työntekijää omaehtoisessa liikunnassa ja lisää näin henkilöstön vireyttä ja työkykyä. Omasta kunnosta huolehtiminen, sekä kehon ja mielen huoltaminen tuovat työssäjaksamiseenkin vaikuttavaa hyvää oloa ja positiivista energiaa!

Työnantaja saa vähentää liikuntaedun kulut tuloverotuksessaan. Liikuntaetu on työntekijälle verovapaata etua, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Etu on työnantajan järjestämää
  • Etu kohdentuu Verohallinnon määrittelemiin tavanomaisiin harrastuksiin
  • Etu on kohtuullinen (korkeintaan 400 euroa vuodessa- eli 33,33€/kk)
  • Etu on koko henkilöstön käytettävissä. (Edun käyttö on vapaaehtoista.)
  • Etu on henkilökohtainen

Osakeyhtiössään työskentelevä omistajayrittäjä voi tarjota liikuntaedun myös itselleen. Sama koskee myös palkkaa nostavia kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön osakkaita.

Lue lisää ja tee yrittäjäsopimus