TAKE CARE OTHERS - AND YOURSELF! KOULUTUS

Kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle tarkoitettu TAKE CARE others – and yourself! koulutus.

TAKE CARE -taitojen harjoittelu parantaa mahdollisuuksia suojella muita ja välttää vääränlaista voimankäyttöä. Näin tilanne päättyy kaikkien kannalta eettisestikin katsottuna oikein.

TAKE CARE -koulutuksessa opetellaan suojautumista väkivallalta, sekä puuttumista kivuttomia ja asiakasta suojaavia hallintaotteita käyttäen. Näin vältetään ylilyönnit ja tilanne päättyy kaikkien kannalta eettisestikin katsottuna oikein.

Koulutus perustuu yksinkertaisiin ja helppoihin tekniikoihin, mutta fyysisiä ratkaisuja suunniteltaessa on otettu huomioon korostettu väkivallattomuuden periaate opetus-, hoito- ja pelastustyössä.

TAKE CARE lisää myös rohkeutta puuttua henkisesti kuormittavaan vaaratilanteeseen. Henkisesti kuormittavassa tilanteessa ensiavun antajan kyky toimia heikkenee huomattavasti. Tässä koulutuksessa tämä asia on huomioitu ja ensiapu on osana tätä koulutusta.

Tutustu koulutukseen lisää yhteistyökumppanini Fightermovesin nettisivulta
https://fightermoves.com/palvelut